מהם הסוגים השונים של ליסינג: מדריך מקיף

חסכון עצום לכסף שלכם ! רכב ליסינג במחיר משתלם !

ליסינג הוא הסדר שבו צד אחד, המשכיר, מספק רכוש, נכסים או ציוד לצד אחר, השוכר, לתקופה מוגדרת, בתמורה לתשלומים תקופתיים. ליסינג יכול להיות דרך חסכונית להשגת נכסים מבלי לשלם את מלוא מחיר הרכישה. במדריך מקיף זה נבחן את סוגי הליסינג השונים ואת היתרונות והחסרונות שלהם.

ליסינג מימוני

חכירה מימונית היא סוג של הסכם ליסינג שבו החוכר מקבל את מלוא היתרונות של הבעלות על הנכס המושכר. השוכר אחראי על אחזקת וביטוח הנכס ועליו לשאת בסכנת התיישנות. המשכיר מקבל תשלום קבוע מהשוכר, המכסה את עלות הנכס בתוספת ריבית. בתום השכירות עומדת לשוכר אפשרות לרכוש את הנכס במחיר שנקבע מראש.

היתרונות של ליסינג מימוני כוללים עלויות ראשוניות נמוכות יותר ויכולת לשדרג לנכסים חדשים יותר בתום החכירה. עם זאת, על השוכר לשאת בסיכון ההתיישנות, והעלות הכוללת של החכירה עשויה להיות גבוהה מעלות רכישת הנכס על הסף.

ליסינג תפעולי

ליסינג תפעולי הוא סוג של הסכם ליסינג שבו המחכיר שומר על הבעלות על הנכס המושכר. השוכר משלם עמלה קבועה לשימוש בנכס לתקופה מוגדרת. בתום השכירות, השוכר מחזיר את הנכס למשכיר. ליסינג תפעולי משמש בדרך כלל לנכסים המופחתים במהירות, כגון רכבים וציוד טכנולוגי.

היתרונות של ליסינג תפעולי כוללים עלויות ראשוניות נמוכות יותר ויכולת לשדרג לנכסים חדשים יותר בתום החכירה. עם זאת, השוכר אינו מקבל את מלוא הטבות הבעלות ועליו להחזיר את הנכס למשכיר בתום השכירות.

מכירה והשכרה

מכירה וחכירה חזרה היא סוג של הסכם ליסינג שבו המשכיר מוכר נכס לחוכר ולאחר מכן מחכיר אותו בחזרה לתקופה מוגדרת. הסדר זה מאפשר לחוכר לקבל מזומן ממכירת הנכס תוך שמירה על השימוש בנכס. בתום חוזה השכירות עשויה לחוכר אפשרות לרכוש מחדש את הנכס.

יתרונות המכירה והחכירה חזרה כוללים תזרים מזומנים מיידי ויכולת להמשיך ולהשתמש בנכס. עם זאת, השוכר עלול לשלם יותר עבור הנכס בטווח הארוך ועלול לאבד את האפשרות לרכוש מחדש את הנכס בתום השכירות.

חכירה הונית

חכירה הונית היא סוג של הסכם חכירה שבו החוכר מקבל את כל היתרונות של הבעלות על הנכס המושכר. חוזה השכירות בנוי בצורה שהשוכר אחראי לתחזוקה, ביטוח וכל הוצאה אחרת הנלווית לבעלות. בתום תקופת החכירה עשויה להיות לחוכר אפשרות לרכוש את הנכס במחיר שנקבע מראש. חכירות הון משמשות בדרך כלל עבור נכסים בעלי אורך חיים שימושי ארוך וסביר להניח שלא יתיישנו במהירות.

היתרונות של חכירה הונית כוללים את היכולת לרכוש נכסים ללא תשלום מראש גדול ואת הטבות המס הפוטנציאליות הכרוכות בתשלומי החכירה. עם זאת, השוכר חייב לשאת בסיכון ההתיישנות ועלול לשלם יותר עבור הנכס בטווח הארוך מאשר אילו היה רוכש אותו על הסף.

מתלבטים בין ליסינג לרכישת רכב? צפו בסרטון >>

חכירה נטו

חכירה נטו היא סוג של הסכם חכירה שבו השוכר אחראי לתשלום חלק מההוצאות הכרוכות בנכס המושכר או את כולן, כגון ארנונה, ביטוח ועלויות תחזוקה. המשכיר מקבל תשלום קבוע מהשוכר, המכסה את עלות הנכס בתוספת ריבית. חוזי שכירות נטו משמשים בדרך כלל עבור נכסי נדל"ן מסחריים.

היתרונות של חכירה נטו כוללים את היכולת להעביר חלק מההוצאות הכרוכות בבעלות על הנכס לחוכר ואת הטבות המס הפוטנציאליות הכרוכות בתשלומי החכירה. עם זאת, השוכר חייב לשאת בסיכון של עליות כלשהן בהוצאות הכרוכות בנכס ועלול לשלם בסופו של דבר יותר בטווח הארוך מאשר אילו היה רוכש את הנכס על הסף.

חכירה באחוזים

חכירה באחוזים היא סוג של הסכם שכירות שבו השוכר משלם דמי שכירות בסיס בתוספת אחוז מהכנסות המכירות שלו. חוזי שכירות באחוזים משמשים בדרך כלל לעסקים קמעונאיים ונועדו לעזור לבעלי הדירות להשתתף בהצלחת השוכרים שלהם.

היתרונות של חכירה באחוזים כוללים את היכולת של בעלי הדירות ליהנות מהצלחת השוכרים שלהם ואת הפוטנציאל של השוכרים לנהל משא ומתן על דמי שכירות בסיס נמוכים יותר בתמורה לאחוז גבוה יותר מהכנסות המכירות. עם זאת, השוכר חייב להיות מוכן לחלוק את הכנסות המכירות שלו עם בעל הבית ועלול לשלם יותר בטווח הארוך אם הכנסות המכירות שלו יגדלו באופן משמעותי.

חכירה פתוחה

חוזה ליסינג פתוח הוא סוג של הסכם ליסינג נפוץ עבור רכבים מסחריים וציוד. זה ידוע גם בתור חכירה מימונית או חכירה של חוזה שכירות מסוף (TRAC). החוכר משלם תשלומים חודשיים, המחושבים על פי אומדן הפחת של הנכס. בתום השכירות עומדת לחוכר אפשרות לרכוש את הנכס לפי שווי השוק ההוגן שלו.

היתרונות של חוזי שכירות פתוחים כוללים תשלומים חודשיים נמוכים יותר ויכולת לרכוש את הנכס בתום השכירות. עם זאת, השוכר נושא בסיכון שהנכס יאבד מערכו ויתכן ויצטרך לשלם תשלום משמעותי בתום החכירה אם הנכס ירד באופן משמעותי.

חוזה שכירות סגור

חוזה ליסינג סגור הוא סוג של הסכם ליסינג נפוץ עבור כלי רכב אישיים. השוכר משלם תשלומים חודשיים, המחושבים על פי אומדן הפחת של הרכב. בתום חוזה השכירות, השוכר מחזיר את הרכב למשכיר וייתכן שיחולו עליו עמלות נוספות בגין עודף קילומטראז' או בלאי.

היתרונות של חוזי חכירה סגורים כוללים תשלומים חודשיים נמוכים יותר ואפשרות לשדרג לרכבים חדשים יותר בתום תקופת החכירה. עם זאת, השוכר אינו מקבל את מלוא ההטבות שבבעלות וייתכן שיחולו עמלות נוספות בתום השכירות.

שכירות ברוטו

חכירה ברוטו היא סוג של הסכם ליסינג שבו המשכיר אחראי לתשלום כל העלויות הכרוכות בנכס, כגון ארנונה, ביטוח ואחזקה. שכירות ברוטו משמשות לרוב עבור נכסים למגורים, כגון דירות ובתים צמודי קרקע.

היתרונות של חוזי שכירות ברוטו כוללים תשלומים חודשיים צפויים ויכולת להימנע מהוצאות בלתי צפויות. עם זאת, ייתכן שלשוכר תהיה פחות שליטה על הנכס וייתכן שלא יוכל להתאים את חוזה השכירות לצרכיו.

שכירות בשירות מלא

חכירה בשירות מלא היא סוג של חכירה תפעולית שבה המשכיר מספק שירותי תחזוקה, תיקון והחלפה מקיפים עבור הנכס המושכר. שכירות מסוג זה נהוגות להשתמש בכלי רכב וציוד כבד, שכן הוא מאפשר לשוכר לבצע מיקור חוץ של תחזוקה ותיקון של הנכס למשכיר.

היתרונות של חוזה שכירות בשירות מלא כוללים עלויות הניתנות לחיזוי, נטל אדמיניסטרטיבי מופחת ויכולת להתמקד בפעילויות הליבה העסקיות. עם זאת, העלות הכוללת של החכירה עשויה להיות גבוהה יותר משאר סוגי החכירה, והשוכר אינו מקבל את מלוא היתרונות של הבעלות.

מסקנה: כל סוגי הליסינג – הבנת העלויות

לסיכום, ליסינג הוא אופציה מצוינת עבור אנשים פרטיים ועסקים המעוניינים לרכוש נכסים ללא עלויות מראש של קנייתם על הסף. ישנם סוגים רבים של ליסינג זמינים, כולל ליסינג מימוני, ליסינג תפעולי וליסינג ברכישה שכירה. לכל סוג של ליסינג יש את היתרונות והחסרונות שלו, בהתאם לצרכיו ומטרותיו של הפרט.

מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם

Table of Contents

ראנטקאר- חברת הליסינג הגדולה בישראל

ראנטקאר- חברת הליסינג הגדולה בישראל

חברתנו שמה לעצמה דגש להוזיל משמעותית את תחום הליסינג בארץ תוך כדי שמירה על מגוון רחב של רכבים איכותיים ושירות ללא פשרות
הצוות שלנו מונה את האנשים הטובים ביותר , שעובדים יום יום כדי להביא אליכם את הרכבים הכי טובים שיש.